O MNE

Peter Petrík

Štúdium v mojom odbore som začal na Strednej priemyselnej škole stavebnej a geodetickej v Košiciach. Od 01.06.2008 som samostatne zárobkovo činná osoba a geodetickú prax vykonávam vo Vranove nad Topľou a okolí.

TECHNICKÉ VYBAVENIE

Budova AOC, Vranov nad Topľou